KOM IGÅNG MED DIN NONNY

Innan du börjar, ta fram följande:

  • En mobil/smartphone
  • En Nonny-enhet
  • Lösenord Wi-Fi eller ett SIM-kort 4G

1. Packa upp

Ta ut Nonny ur förpackningen och dra av det skyddande genomskinliga plastskyddet från enheten.

2. Anslut strömkabeln

Anslut strömkabeln till vägguttaget med hjälp av USB adaptern. Strömkabeln är magnetisk, så du behöver du bara hålla magneten mot USB laddarport på sidan av din Nonny.

3. Sätt i SIM-kortet. OBS! Gäller endast om du valt att inte ansluta via ett trådlöst nätverk (WiFi). 

Innan du fortsätter måste du vara säker på att PIN-koden i simkortet är INAKTIV. Om den är aktiverad, använd en vanlig mobil/smartphone för att inaktivera den, annars upptäcks den inte av Nonny.

a. Skjut försiktigt ut surfplattan från ramen uppifrån.
b. För in det medföljande stiftet i det lilla hålet vid SIM-kortfacket och ta ut det från kortplatsen.
c. Placera SIM-kortet med kontakterna vända nedåt och skjut tillbaka kortfacket i kortplatsen och sen surfplattan i ramen.

4. Slå på Nonny

Slå på Nonny genom att trycka på På/Av-knappen i några sekunder tills du känner vibrationer och enheten börjar ladda programvaran. Vänta tills välkomstskärmen visas.

5. Påbörja inställningen

Tryck på skärmen för att påbörja inställningarna med tre enkla steg:

1. Välj språk

2. Välj anslutningstyp: Wi-Fi, 4G-data-SIM eller båda.

3. Ställ in användarprofilens namn och bild (du kan läsa in en annan bild senare).

6. Lägg in kontakter

Inställningen är klar när skärmen visas som nedan. Nu kan du lägga till de första kontakterna, antingen genom att bjuda in dem via e-post, eller genom att skriva Nonny-ID och lösenord, direkt i Nonny mobilklient-appen på den mobil/smartphone du vill lägga till.

7.

För att stänga av Nonny, tryck på ikonen längst upp till höger i informationsfönstret.

8.

För att slutföra installationen av din Nonny eller lägga till ytterligare kontakter kan du komma åt konfigurationsmenyn genom att trycka på Nonny-loggan på skärmen i mer än 5 sekunder och tills du känner en liten vibration.